NOTA

1. cadascun dels sons d’una composició musical

nota falsa SN, nota equivocada produïda per una mala entonació o per l’error d’un o diversos intèrprets d’una peça musical (EC)

El tenor va fer una nota falsa i el públic, a l’hora dels aplaudiments, no li ho va perdonar

2. advertiment, aclariment, explicació o comentari introduït al peu de la pàgina

peu de pàgina SN, nota introduïda a la part baixa d’una pàgina

Jo crec que a aquest paràgraf li faria falta un peu de pàgina que aclarís determinats punts i donés algunes fonts bibliogràfiques / Quan citis alguna obra que hagis consultat és recomanable que hi adjuntis una nota a peu de pàgina (També s’usa amb la forma nota a peu de pàgina)

peu d’impremta (p.ext.), salvar un error (p.ext.)

3. indicació donada per un mestre sobre l’aplicació o el comportament d’un alumne o per un cap sobre el zel, o la capacitat, dels seus subordinats

nota de tall SN, qualificació mínima, establerta en funció de l’oferta i la demanda de places, necessària per a poder ingressar en un centre d’estudis superiors

Aquest any la nota de tall de filologia catalana és molt baixa