NORMALITZAR-SE

tornar les aigües a mare O, normalitzar-se, regularitzar-se (R-M)

Ara tot està revolt, però quan les aigües tornin a mare, passat aquest moment de desorientació, tot serà diferent (R-M)

arribar a port

sortir de mare (ant.), fer marro clos (p.ext.), donar endreça (a alguna cosa) (p.ext.), dur (alguna cosa) a bon port (p.ext.), portar la nau a port (p.ext.)