NORMALITAT

anar passant SV, seguir el ritme normal (R-M)

Ells, per ara, van passant; no han sofert pas massa dificultats (R-M)

anar fent, anar tirant, passar la vida, fer la viu-viu, anar passant i adorant

passar la trista vida (p.ext.)