NORMAL

no res de l’altre món SQ, no res estrany, no res extraordinari (EC)

—Què estàs fent? —Res, no res de l’altre món / La seva conferència no va ser res de l’altre món / Em pensava que era un edifici espectacular i no és res de l’altre món (*, IEC, *)

normal i corrent

de l’altre món (ant.)

normal i corrent SCoord, algú o alguna cosa, no ésser estranya o extraordinària

És una persona normal i corrent, malgrat ésser molt famós

no res de l’altre món