NOCTURN

de nit SP, que té lloc, que treballa, que serveix, etc., durant la nit (EC)

És un local de nit on assisteixen molts literats i artistes / Un vigilant de nit (R-M, EC)

de dia (ant.), ocell de nit (p.ext.)