NOCIÓ

tenir un bany (d’alguna cosa) SV, tenir una noció superficial d’alguna cosa (EC)

En Joan només té un bany de matemàtiques, no en sap gaire

tenir una idea (d’alguna cosa)

no saber-ne ni un borrall (ant.), anar peix (d’alguna cosa) (p.ext.)