NOBLESA

de títol SP, dit de la persona que posseeix títol nobiliari (EC)

Al casament reial, van assistir-hi principalment personalitats de títol

de sang noble, tenir la sang blava, tenir molts pergamins