NOBLE

tenir molts pergamins SV, ésser de llinatge noble (A-M)

Aquesta família té molts pergamins

tenir la sang blava, de sang noble, de títol