NO

altra feina hi ha O, expressió per a manifestar que hom no està disposat a fer alguna cosa, que una cosa no serà de cap manera (IEC)

No insisteixis que m’ho miri: altra feina hi ha! (També s’usa amb la forma altra feina tinc) (R-M)

ni de lluny, de cap manera

de cap manera SP, expressió amb què hom reforça una negació o nega rotundament alguna cosa / sense que res pugui obligar-hi (EC, R-M)

No va voler entrar de cap manera, i això qui li ho vam pregar tot dos / —Hi aniràs? —De cap manera (R-M, *)

per res del món, en absolut, ni per la vida, per cap diner del món, ni ganes, a cap preu, ni a tirs, ni que el matin, ni per miracle, ni per pensament, ni remotament, altra feina hi ha, no voler-ho en verd ni en sec

de cap de les maneres (v.f.), ni regalat (p.ext.)

en absolut SP, expressió per a negar enèrgicament una cosa

—Et fa res que vingui? —En absolut (Només s’usa en contextos negatius) (IEC)

de cap manera, ni pensar-hi, ni per la vida, ni de bon tros

gens per això SQ, expressió que introdueix una negació adversativa (EC)

Si no ho pots fer, gens per això seràs blasmat (EC)

ni de lluny (p.ext.)

ni de bon tros SConj, expressió que indica molt de distanciament respecte de la significació del predicat que complementa (R-M)

El noi gran ni de bon tros menja tant com el petit / No és tan bo aquest pastís com el que vas fer l’altre dia, ni de bon tros (S’usa en contextos negatius i amb la forma ni de tros) (R-M)

ni de molt, ni de noves, en absolut

de bon tros (ant.), ni ganes (p.ext.)

ni de lluny SConj, sense cap probabilitat (R-M)

No pensis, ni de lluny, que ho puguis obtenir; és massa difícil (S’usa en contextos negatius) (R-M)

ni de noves, altra feina hi ha

gens per això (p.ext.)

ni de molt SConj, expressió que indica molt de distanciament respecte de la significació del predicat que complementa

No serà deguda ni de molt a sa meua carta (S’usa en contextos negatius) (A-M)

ni de bon tros, ni de noves

de molt (ant.)

ni parlar-ne SConj, expressió que nega terminantment una proposició (R-M)

D’anar a esperar-los a l’estació, ni parlar-ne; si no, per què no ens avisaven directament / Dius que vols anar al cine? Ni parlar-ne! (R-M, *)

ni pensar-hi, ni ganes

ni pensar-hi SConj, expressió per a negar enèrgicament una cosa (IEC)

—Segur que no te’n penediràs? —Ni pensar-hi!

en absolut, de cap manera, ni parlar-ne, ni somiar-ho, i ara, ni per pensament

ni pensar-ho (v.f.)

ni per la vida SConj, de cap manera / expressió amb què hom reforça una negació o nega rotundament alguna cosa (A-M, *)

No es troba res a comprar ni per la vida (S’usa en contextos negatius) (A-M)

per res del món, en absolut, de cap manera, a cap preu

ni per pensament SConj, sense cap probabilitat / indica que la cosa de què hom parla és molt lluny d’ésser realitat (R-M, EC)

No pretenguis anar a la feina si encara no et trobes bé, ni per pensament (S’usa en contextos negatius)

ni en somnis, ni per miracle, ni remotament, ni que el matin, ni ganes, de cap manera, ni pensar-hi

ni que el matin SConj, expressió usada per a indicar que és lluny o del tot improbable la realització o consecució d’alguna cosa

El seu germà s’ha acostumat bé a l’escola, però ell, ni que el matin no s’hi adapta / Està tan nerviós que no ho pot dir ni que el matin / Ni que em matessin confessaria el secret (S’usa en contextos negatius i només en subjuntiu) (R-M, *, *)

ni per miracle, ni en somnis, ni remotament, ni per pensament, ni amb calçador, de cap manera