NIT

a les negres de nit SP, molt avançada la nit (R-M)

Si no ens afanyem arribarem a les negres de nit i a casa passaran ànsia (R-M)

a alta hora de la nit, a nit closa, a plena nit, tard de la nit

al fil del dia (ant.), a ple migjorn (ant.), a ple dia (ant.)

a nit closa SP, quan ja és molt avançada la nit, quan ja fa molta fosca (A-M)

Van arribar a nit closa, ja érem tots dormint / L’assassinat va succeir a nit closa

a les negres de nit, a plena nit, a alta hora de la nit

al fil del dia (ant.), a ple migjorn (ant.), a ple dia (ant.)

a plena nit SP, quan ja fa molt que és de nit (R-M)

Hem sentit un soroll a plena nit i no hem sabut què era; el carrer era fosc i no es veia res (R-M)

a alta hora de la nit, a les negres de nit, a nit closa

en plena nit (v.f.), al fil del dia (ant.), a ple migjorn (ant.), a ple dia (ant.)

de nit SP, a la nit, durant la nit (EC)

Treballa de nit / Li agrada sortir de nit (EC, *)

de part de nit

de nits (v.f.), de dia (ant.), de vespres (p.ext.)

de part de nit SP, durant la nit (IEC)

Aquesta mena d’ocells només surten de part de nit; són una mena d’òlibes / Jo prefereixo viatjar de part de nit (R-M)

de nit

de part de dia (ant.)

ésser fosc SV, haver-se post el sol, ésser de nit (EC)

Per la Mare de Déu d’Agost, a les set ja és fosc (EC)

ésser clar (ant.), fer-se fosc (p.ext.), fer-se de nit (p.ext.), tombar el dia (p.ext.)

gran hora de la nit SN, ben entrada la nit / a altes hores de la nit (IEC, A-M)

Van venir a sopar quan ja era gran hora de la nit

gran nit, negra nit, a alta hora de la nit

gran hora de nit (v.f.), gran hora de dia (ant.)

gran nit SN, molt entrada la nit / a altes hores de la nit (IEC, A-M)

Va arribar que era gran nit

negra nit, gran hora de la nit, a alta hora de la nit

gran dia (ant.)

negra nit SN, sense gens de claror (R-M)

Ja era negra nit i encara no havíem arribat a mig camí; sort que dúiem llanternes / Comencen a fer pa a negra nit (R-M, *)

gran nit, gran hora de la nit

sessió golfa SN, dit per a referir-se a una projecció cinematogràfica, representació teatral, reunió, etc., que se celebra més enllà de l’horari habitual

Divendres fan una sessió golfa al cinema que comença a la una de la matinada

[golfo: mot no registrat a l’IEC]