NEVERA

cambra freda SN, compartiment de parets tèrmicament aïllants, mantingut a baixa temperatura per mitjà d’una màquina frigorífica (EC)

Posa-ho a la cambra freda perquè, si no, es farà malbé

cambra frigorífica

cambra frigorífica SN, frigorífic molt gran, cambra, nau amb instal·lació frigorífica, d’ús industrial o comercial / compartiment de parets tèrmicament aïllants, mantingut a baixa temperatura per mitjà d’una màquina frigorífica (IEC, EC)

El que li va cridar més l’atenció quan va començar a treballar al restaurant va ser la cambra frigorífica

cambra freda