NEU

tofa de neu SN, massa esponjosa de neu (IEC)

Li va caure una tofa de neu a sobre el nas i després va començar a nevar ininterrompudament

blanc com una tofa de neu (p.ext.)