NET

net com un mirall SA, es diu d’una cosa molt neta i clara (A-M)

Va deixar el cotxe net com un mirall (També s’usa ometent l’adjectiu)

net com una patena, net com una plata

brut com el drap de la cuina (ant.), com un sol (p.ext.)

net com una patena SA, molt net, polit (R-M)

Quina mania! Vol dur l’automòbil net com una patena. No n’hi ha per tant / Té la casa neta com una patena; dóna bo d’entrar-hi (També s’usa ometent l’adjectiu) (R-M)

net com un mirall, net com una plata

més brut que un fregall (ant.), sortir de la capsa (p.ext.)

net com una plata SA, fórmula comparativa per a expressar una cosa molt neta (A-M)

Té el cotxe sempre net com una plata (També s’usa ometent l’adjectiu)

net com una patena, net com un mirall

més brut que una soll (ant.), com un sol (p.ext.)