NEOLOGISME

de nou encuny SP, expressió emprada per a indicar que alguna cosa ha estat creada recentment

Una paraula de nou encuny (Només s’usa com a complement dels noms mot, paraula, terme, etc.) (EC)