NEGRÓS

de color d’ala de corb SP, (de) color negre blavós (EC)

Em vaig comprar un vestit de color d’ala de corb

de color d’ala de mosca (p.ext.)