NEGATIVA

i un be negre amb potes rosses SConj, expressió de negació desmentint (R-M)

—Hi aniràs tu, oi? —I un be negre amb potes rosses! / —Que em faràs aquest favor? —I un be negre! / —Diu que t’hi portarà? —I un be! (Alternativament s’usa amb les formes i un be negre i també i un be)

i un ou, i un colló, no haver-n’hi de cuits

un be negre amb potes rosses (v.f.), ara hi corro (p.ext.)

les ganes SD, expressió usada per a negar irònicament el desig d’algú que s’expressa en una afirmació prèvia

—Diu que estàs enamorat d’ella.Sí, les ganes

què més voldria (p.ext.); sí, home (p.ext.)

també fóra cas O, expressió usada per a indicar que el discurs previ és poc probable

—Josep va dir que pagaves tu. —També fóra cas! (Només s’usa en pretèrit imperfet de subjuntiu)

només caldria

[Val.]