NEGACIÓ

no pas SAdv, usat per a introduir una proposició el·líptica construïda sense verb en què hom nega parcialment el contingut de l’enunciat precedent (IEC)

—Ell surt tots els dies. —No pas quan plou / Demà anirem d’excursió, oi? —No pas jo (IEC, EC)

no…pas SAdv, s’usa («pas») darrere el verb d’una proposició expositiva negativa quan hom nega allò que lògicament pot inferir-se d’allò que s’acaba de dir o que es dirà tot seguit (EC)

Demà t’ho diré. Oh, no ens veurem pas, demà! (EC)