NECESSARI

fer-li fretura (a algú) SV, mancar quelcom necessari, de què se sent la pèrdua (IEC)

La seva companyia ara em fa fretura; necessito el seu consell / El finat ens farà molta fretura (També s’usa amb els quantificadors força, molt, etc. en posició prenominal) (R-M, EC)

fer-li falta (a algú), fer-li menester (a algú)

fer-li menester (a algú) SV, ésser-li, algú o alguna cosa, útil o imprescindible a algú / caldre-li, ésser-li necessària (EC, IEC)

No t’ho enduguis, que encara em fa menester (EC)

fer-li falta (a algú), fer-li fretura (a algú), haver de menester, fer-li peça (a algú)

valer la pena SV, tenir prou importància per a justificar la molèstia que s’hi pren / expressió usada per a indicar que alguna cosa té valor o mèrit, és prou bona o interessant per a compensar els inconvenients que presenta, etc. (A-M, EC)

A aquest preu, val la pena que ho compris; normalment és molt més car / No val la pena d’anar-hi (R-M, EC)

pagar la pena, sortir a compte

no valer el tret (ant.), no pagar el tret (ant.), ésser de dir (p.ext.)