NAVEGANT

a tota vela SP, [navegar] amb totes les veles desplegades / sallar (EC, R-M)

Si volem arribar a temps, haurem d’anar a tota vela; no podem entretenir-nos gens / Navegaven a tota vela perquè volien arribar ben aviat (S’usa normalment amb els verbs anar, navegar, etc.) (R-M, *)

a la vela, a vela plena

a vela plena SP, [navegar] amb vent suficient i apropiat per a inflar les veles (EC)

Anàvem a vela plena per tal d’arribar a port com més aviat millor (S’usa normalment amb els verbs anar, navegar, etc.)

a tota vela, a la vela

a veles plenes (v.f.)

amb la popa primera SP, amb la popa per davant, anant l’embarcació enrere (IEC)

En determinades situacions és més fàcil conduir el vaixell amb la popa primera

per mar SP, navegant, anat a través del mar (A-M)

Que la tornassen a son pare per terra o per mar / No hi vol anar per mar perquè es mareja quan va amb vaixell (A-M, *)

per terra (p.ext.), per aire (p.ext.), córrer la mar (p.ext.)