NATURALESA

de mena SP, per natura / expressió usada per a indicar que algú està determinat pel conjunt de condicions de la seva naturalesa (EC, *)

No sóc de mena menjador / L’ase és pacient de mena (EC)

de natura

de naixement (p.ext.), portar (alguna cosa) a la sang (p.ext.)