NATALITAT

planificació familiar SN, centre d’orientació i atenció sobre qüestions relacionades amb la vida sexual de les persones i la regulació de la natalitat / control de naixements (IEC, EC)

Haurem d’anar a un centre de planificació familiar / Abans de casar-se els van proposar que fessin un curs de planificació familiar (S’usa normalment com a complement dels noms centre i curs)