MUSSITAR

no sentir-lo ni el coll de la camisa O, parlar molt baix / no entendre’l ningú perquè parla excessivament baix (Fr, EC)

No l’ha sentit ni el coll de la camisa / Parla que no l’ou ni el coll de la camisa (També s’usa amb el verb oir) (EC, *)

no treure’s les paraules de la boca (p.ext.), bufar-li (alguna cosa) a l’orella (a algú) (p.ext.), parlar a l’orella (p.ext.)