MUSAR

perdre el temps SV, no ocupar-se en res de profit / desaprofitar el temps, no fer allò que caldria o es podria fer (R-M, EC)

No para de perdre el temps en coses inútils i mira que n’hi ha de coses importants per resoldre!

despendre el temps, perdre el pa i el paneret, fer la pamparruana, tocar-se la pamparruana, fer estaries, no fer una gamba, perdre l’estona, caçar mosques, perdre es temps i sa llavor, portar taronges a València

aprofitar el temps (ant.), comptar les bigues (p.ext.), estar de romanços (p.ext.), perdre temps (p.ext.), fer volar coloms (p.ext.), anar de preguntes i respostes (p.ext.)