MUNYIR

fer orri SV, munyir les ovelles en l’orri (IEC)

A les sis, quan torni el ramat farem orri; prepara els pots (R-M)