MUNT

un caramull de SQ, gran quantitat de

Un caramull de pedres, de bales, de rocs (IEC)

un munt de, una pila de