MUDAT

anar a les tres pedretes SV, anar molt mudat (A-M)

Avui va a les tres pedretes, perquè toca anar mudat

anar de pontifical

[Vila-real (A-M)]

anar de pontifical SV, vestir sumptuosament / anar molt ben vestit, en vestit de cerimònia (R-M, A-M)

Quan assisteix a una festa, sempre va de pontifical, com si volgués impressionar la gent / Avui vaig de pontifical perquè es casa el meu germà / El dia de l’aniversari estava de pontifical (També s’usa amb el verb estar) (R-M, R-M, *)

de vint-i-un botó, de vint-i-un punt, vestir bé, anar a les tres pedretes

sortir de la capsa (p.ext.), anar conforme (p.ext.)

anar planxat com un cargol SV, anar mudat i tibat (SP)

Cada diumenge va planxat com un cargol a dinar a ca la padrina

de vint-i-un botó

de llarg SP, amb vestit talar, amb faldilles llargues (IEC)

Al casament, totes les noies anaven de llarg i els homes amb vestit fosc / A moltes dones els agrada d’anar a les festes per vestir-se de llarg (S’usa normalment amb els verbs anar i vestir) (R-M)

de curt (ant.), posada de llarg (p.ext.), de gala (p.ext.), de festa (p.ext.), vestit de nit (p.ext.), roba d’estat (p.ext.)

de vint-i-un botó SP, molt mudat / [anar] mudat, molt ben vestit (R-M, EC)

Es va vestir de vint-i-un botó per anar a la festa / Quin goig que feia! Anava de vint-i-un botó (R-M)

de vint-i-un punt, d’etiqueta, de festa, anar de pontifical, anar planxat com un cargol

de vint-i-un botons (v.f.), d’esport (ant.), de carrer (ant.)

de vint-i-un punt SP, [anar] molt ben vestit o pulcre (A-M)

Per ses seves noces anava de vint-i-un punt. Feia mirera

de vint-i-un botó, de festa, anar de pontifical

d’esport (ant.), de carrer (ant.)

[Mall. (A-M)]

tocat i posat SCoord, molt mudat, molt ben vestit

Quin paio més tocat i posat! / Anava molt tocat i posat per rebre els seus convidats (S’usa normalment amb el verb anar)

anar que ni pintat (p.ext.)

vestir bé SV, anar mudat, ésser molt elegant a l’hora de vestir-se

L’Elena vesteix bé / Li agrada vestir bé, perquè és molt presumit / Vesteix molt bé i és molt elegant (També s’usa amb els quantificadors bastant, força, molt, etc. en posició preadverbial)

compondre’s com un monyo de novençana, anar de pontifical

anar que ni pintat (p.ext.), sortir de la capsa (p.ext.), anar conforme (p.ext.)