MOURE

fer el joc SV, fer el moviment de rotació, flexió, etc., amb relació a un eix (R-M)

D’ençà que va caure no pot fer el joc amb el colze / Aquesta barra no fa el joc perquè s’ha de greixar l’eix (R-M)

tenir joc (p.ext.)

posar (alguna cosa) en dansa SV, posar en curs d’acció (IEC)

Ja han posat tot el muntatge en dansa / Quan es va saber l’arribada del ministre, tot es va posar en dansa per a preparar-li una bona rebuda / Ja és hora que posem en dansa la campanya electoral (*, R-M, R-M)

posar (alguna cosa) en marxa, posar (alguna cosa) en doina

anar en dansa (p.ext.)