MOTLLURAR

passar motllura SV, fer córrer el motlle o la plantilla per unes guies per tal de donar perfil a la motllura (EC)

L’aprenent va passar motllura de pressa i va haver de repetir la feina