MOTIU

amb motiu de SP, expressió que indica la circumstància que provoca un fet o una acció, o que hi dóna lloc / expressió usada per a indicar allò que indueix a fer alguna cosa o n’és ocasió (IEC, EC)

Amb motiu del nostre aniversari us convidem a un sopar al club / Hi coincidírem amb motiu d’una festa (IEC, EC)

en ocasió de, a propòsit de, a causa de

ara per naps ara per cols SCoord, adés per un motiu, adés per un altre (IEC)

Ara per naps, ara per cols, mai no treballa (EC)

per naps o per cols, per fas o per nefas, quan no són figues són raïms, per sí o per no

en avinentesa de SP, expressió que indica la circumstància que provoca un fet o una acció, o que hi dóna lloc

En avinentesa del seu aniversari, vam sortir de festa / Us faig aquesta explicació en avinentesa del que em vau preguntar l’altre dia

en ocasió de, en l’escaiença de, a propòsit de

en l’escaiença de SP, expressió que indica la circumstància que provoca un fet o una acció, o que hi dóna lloc

En l’escaiença d’aquella trobada, vam organitzar un sopar

en ocasió de, en avinentesa de

en ocasió de SP, expressió que indica la circumstància que provoca un fet o una acció, o que hi dóna lloc

En ocasió del seu aniversari, vam organitzar-li una festa sorpresa

amb motiu de, en l’escaiença de, en avinentesa de, a propòsit de

per fas o per nefas SCoord, amb raó o sense raó, amb qualsevol pretext o ocasió / per una cosa o altra, justificadament o injustificadament / per tots els mitjans lícits o il·lícits, per tots els mitjans possibles, justificadament o injustificadament (A-M, EC, P)

M’agrada molt passejar pel port però per fas o per nefas passo anys sencers sense anar-hi / T’he demanat que arreglis la cambra; per fas o per nefas, sempre ho deixes per fer (R-M)

quan no són figues són raïms, per naps o per cols, per sí o per no, ara per naps ara per cols

[nefas: mot no registrat a l’IEC, llatinisme]

per naps o per cols SCoord, per una cosa o altra (R-M)

Per naps o per cols, mai no acabo la feina abans de les deu (R-M)

quan no són figues són raïms, per sí o per no, ara per naps ara per cols, per si són verdes o si són madures

força major (p.ext.)

per raó de SP, motivat per (R-M)

Va haver d’anar a París per raó d’unes patents / Per raó d’economia (R-M, IEC)

per motius de

per raons de (v.f.), per culpa de (p.ext.), a causa de (p.ext.), per amor de (p.ext.)

per sí o per no SCoord, per un motiu o altre (R-M)

Per sí o per no sempre fa el ronsa / Per sí o per no m’ha passat la setmana sense telefonar-te el resultat de la meva gestió (*, R-M)

per fas o per nefas, per naps o per cols, per si són verdes o si són madures, quan no són figues són raïms, ara per naps ara per cols

quan no són figues són raïms O, per un o altre motiu (R-M)

No m’ho arregla mai; quan no són figues són raïms i mai no troba l’hora de fer-ho / El fuster sempre em diu que vindrà a muntar-nos l’armari, però, quan no són figues són raïms, ja fa un mes que el tenim igual (S’usa normalment en present i en pretèrit imperfet d’indicatiu) (R-M)

per naps o per cols, per fas o per nefas, ara per naps ara per cols, per sí o per no

que si això, que si allò SCoord, per un o altre motiu (R-M)

Sempre estan que si això, que si allò; en tot troben defectes i inconvenients (R-M)

que si són verdes, que si són madures; que tomba, que gira

vuits i nous i cartes que no lliguen (p.ext.)

que si naps, que si cols SCoord, entre una cosa i altra (R-M)

Van discutir molta estona, que si naps, que si cols, fins que el cafeter va apagar els llums i van haver d’anar-se’n (R-M)

que si són verdes, que si són madures; que tomba, que gira

quin vent el porta per ací O, es diu per a demanar a algú la causa de la seva vinguda / a què es deu que hagis vingut? (A-M, EC)

Feia molt temps que no venia, quin vent el porta per ací? / Em pensava que vindries la setmana vinent, quin vent et duu per ací? (També s’usa en pretèrit perfet i en pretèrit imperfet d’indicatiu, amb el verb dur i amb l’adverbi aquí. El complement preposicional es pot ometre)