MORTIFICAR

(fig.)

fer mudar la pell (a algú) SV, fer patir algú (A-M)

Aquesta situació tan angoixant li farà mudar la pell

fer sortir els cabells blancs (a algú), fer la vida impossible (a algú)

fer sortir els cabells blancs (a algú) SV, produir penes o complicacions / fer passar penes (R-M, EC)

Tractar amb aquesta dona fa sortir cabells blancs; no hi ha manera d’entendre-s’hi (R-M)

fer mudar la pell (a algú)

fer sortir cabells blancs (a algú) (v.f.), suar tinta (p.ext.)

fer eixir els cabells verds (a algú) (Cast., Val.)

tocar el botet (a algú) SV, molestar fortament, especialment en l’amor propi

Sempre em toca el botet: té l’especial habilitat de posar-me nerviós i mortificar-me

tocar la moral (a algú), tocar l’amor propi (a algú)

donar renyina (a algú) (p.ext.)