MORTALMENT

de mort SP, mortalment / dit per a referir-se a aquell mal que pot arribar a produir la mort (R-M, *)

A la primera topada el varen ferir de mort; va viure molt poques hores / Va tornar del combat ferit de mort / Els gossos han trobat l’au que els caçadors han tocat de mort (R-M, *, *)

bo i sa (ant.), sa i estalvi (ant.), sana i salva (ant.)