MORT (f.)

a mort SP, mort / es diu per a fer referència a una mort que és imminent o que s’esdevindrà en el futur (Fr, *)

Aquest cavaller era famós per les seves victòries als combats a mort / Va ser trobat culpable de tots els càrrecs i el van condemnar a mort

a ultrança (p.ext.)

danys col·laterals SN, expressió usada per a referir-se a la pèrdua de vida, a la mort d’algú i a les destruccions ocasionades pels bombardeigs

Esperem no haver de lamentar danys col·laterals ocasionats per aquesta acció militar

desgràcia personal

desgràcia personal SN, expressió usada per a referir-se a la pèrdua de vida, a la mort d’algú

Esperem no haver de lamentar cap desgràcia personal / Sempre hem hagut d’esperar que es produeixin desgràcies personals, per a obtenir solucions eficients per part de les autoritats / L’incendi no va causar desgràcies personals, però una dona va haver d’ésser traslladada a l’hospital

danys col·laterals

el darrer son SD, la mort / expressió usada per a al·ludir a la mort (IEC, *)

Ja fa el darrer son; va morir ahir (R-M)

el son etern, la nit eterna

l’entrada al món (ant.), l’entrada a la vida (ant.)

el darrer sospir SD, la mort / el sospir d’una persona en morir (R-M, EC)

Ens va mirar llargament abans del darrer sospir / Avui a la tarda el malalt ha fet el darrer sospir / Va veure com el seu germà feia l’últim sospir / Al moment del darrer alè, érem al seu costat (També s’usa amb l’adjectiu últim i amb el nom alè) (R-M, EC, *, *)

els últims moments (p.ext.), la darrera hora (p.ext.), el son etern (p.ext.), la nit eterna (p.ext.)

el darrer suplici SD, la mort com a pena o càstig (Fr)

Ahir va passar pel darrer suplici

el darrer viatge SD, expressió usada per a al·ludir a la mort (EC)

Va iniciar el darrer viatge cap al son etern el dia del seu natalici / Acompanyaren l’amic en el seu darrer viatge fins al cementiri sota una pluja pertinaç (*, R-M)

el viatge sense tornada

el son etern (p.ext.)

el dia darrer SD, dia de la mort (EC)

El dia darrer en Joan va confessar que sempre l’havia estimat

els últims moments (p.ext.)

el moment suprem SD, la mort / expressió usada per a al·ludir a la mort (IEC, *)

Quan li va arribar el moment suprem, va penedir-se de tot el mal que havia fet

l’hora suprema, el suprem adéu, l’hora fatal, l’hora de la mort

el repòs etern SD, mort / expressió usada per a al·ludir a la mort (EC, *)

Per a ell havia arribat l’hora del repòs etern

el son etern, el son del just, la nit eterna

el viatge sense tornada (p.ext.)

el son del just SD, mort feliç, repòs etern (EC)

Li ha arribat el son del just a l’edat de noranta anys

el repòs etern, el son etern, la nit eterna, la pau eterna

l’hora de la mort (p.ext.)

el son etern SD, la mort / expressió usada per a al·ludir a la mort (IEC, *)

Ha arribat per a ell l’hora del son etern; ha mort santament (R-M)

el darrer son, el repòs etern, el son del just, la pau eterna

dormir el son etern (p.ext.), aclucar els ulls (p.ext.), el darrer sospir (p.ext.), el darrer viatge (p.ext.), el viatge sense tornada (p.ext.)

el suprem adéu SD, mort / expressió usada per a referir-se a la mort (Fr, *)

Ahir va fer el suprem adéu, avui l’enterren

el moment suprem, l’hora suprema

el viatge sense tornada SD, expressió usada per a al·ludir a la mort (EC)

El pobre home ja ha emprès el viatge sense tornada; avui mateix l’han enterrat (R-M)

el darrer viatge

el son etern (p.ext.), el repòs etern (p.ext.), la nit eterna (p.ext.)

els últims moments SD, moments que precedeixen la mort (IEC)

Els últims moments va demanar que les seves cendres s’escampessin al mar / Els darrers moments del personatge de la telenovel·la van ser molt dramàtics (També s’usa amb l’adjectiu darrer)

la darrera hora

el dia darrer (p.ext.), el darrer sospir (p.ext.), angoixa de la mort (p.ext.), tancar els ulls (a algú) (p.ext.)

l’hora de la mort SD, moment en què algú mor (A-M)

Era molt gran i li havia arribat l’hora de la mort

l’hora suprema, l’hora fatal, el moment suprem, la darrera hora

l’entrada al món (ant.), l’entrada a la vida (ant.), arribar-li l’hora (a algú) (p.ext.), ésser la seva hora (p.ext.), tenir les hores comptades (p.ext.)

l’hora fatal SD, l’hora de morir-se, l’hora de la mort (EC)

Li ha arribat l’hora fatal

l’hora suprema, la darrera hora, el moment suprem, l’hora de la mort

l’hora suprema SD, la mort / expressió usada per a al·ludir a la mort (IEC, *)

A l’hora suprema, el malaurat va penedir-se de tot el mal que havia causat als seus familiars (R-M)

la darrera hora, l’hora fatal, el moment suprem, el suprem adéu, l’hora de la mort

arribar-li l’hora (a algú) (p.ext.)

la darrera hora SD, l’hora de morir-se, l’hora de la mort (EC)

Va passar la seva darrera hora agafat de la mà de les seves filles

l’hora suprema, l’hora fatal, l’hora de la mort, els últims moments

el darrer sospir (p.ext.)

la mort del porc SD, mort d’una persona mancada d’estimació (A-M)

La mort d’en Jaume fou la mort del porc: va morir sol i sense l’afecte de ningú

morir com un gos (p.ext.)

la nit eterna SD, mort / expressió usada per a referir-se a la mort, cessació de la vida (Fr, *)

Li va arribar la nit eterna quan menys s’ho pensava / El son de la nit eterna

el darrer son, el repòs etern, el son del just, la pau eterna

el darrer sospir (p.ext.), el viatge sense tornada (p.ext.), la llum eterna (p.ext.), la vida eterna (p.ext.)

la pau eterna SD, expressió usada per a referir-se a la mort

Li falta molt poc per arribar a la pau eterna, té els dies comptats

la nit eterna, el son etern, el son del just

dormir en pau (p.ext.), en pau descansi (p.ext.), la llum eterna (p.ext.), la vida eterna (p.ext.)

mort i passió SCoord, la passió i mort de Jesucrist i dels seus màrtirs (A-M)

Aquell dia sant Pau i sant Pere prengueren mort i passió

mort natural SN, cessació de la vida no causada ni per una malaltia ni per un accident

Morir de mort natural / Li agradaria tenir una mort natural (EC, *)

morir al llit (p.ext.), finir els seus dies (p.ext.)

toc d’ànimes SN, toc de campanes per fer oració pels difunts (EC)

El toc d’ànimes anuncia que algú ha mort

toc de morts

toc d’oració (p.ext.), tocar a morts (p.ext.)

toc de morts SN, campaneig que anuncia la mort o el funeral d’algú (EC)

En pocs dies hi ha hagut tres tocs de morts

toc d’ànimes

toc de mort (v.f.), toc d’oració (p.ext.), tocar a morts (p.ext.)