MOQUEJAR

caure-li la gota del nas (a algú) O, rajar mucositat a algú (IEC)

Estava tan refredat que contínuament li queia la gota del nas / Detesta estar refredat perquè li cau la gota i li ploren els ulls / Aquell pobre home no s’ha adonat que li cau la gota (També s’usa amb la forma caure-li la gota (a algú)) (*, *, R-M)

rajar-li la canalera (a algú)

tap de nas (p.ext.)

rajar-li la canalera (a algú) O, caure la gota del nas / rajar mucositat a algú (A-M, *)

Al teu fill petit li raja la canalera. A veure si el moques!

caure-li la gota del nas (a algú)

[Cat. (A-M)]