MONARCA

les testes coronades SD, els monarques / els reis (IEC, EC)

Sortiren al balcó del palau les testes coronades de l’imperi