MOMENT

a temps millor SP, al moment més oportú / al moment més propici (Fr, IEC)

Ara et dirà que no, proposa-li-ho a temps millor

al seu moment (p.ext.)

al punt dolç SP, al millor moment (R-M)

Ja començava a adormir-me i el telèfon m’ha desvetllat al punt dolç en què ja no sabia on era (R-M)

al bo de (p.ext.), al ple de (p.ext.)

al temps d’alçar Déu SP, en molt poc temps (A-M)

Al temps d’alçar Déu ja havíem acabat de dinar

al temps de dir Jesús, en el temps de dir un credo, en un ai, en el temps de dir una avemaria, en un credo

al temps de dir Jesús SP, en molt poc temps (A-M)

Al temps de dir Jesús ja havíem arribat a casa

al temps d’alçar Déu, en el temps de dir un credo, en un ai, en un credo, en el temps de dir una avemaria

al tombant (d’algun moment) SP, a la vora de, a punt de (tal o tal temps) / en el moment precís en relació amb algun esdeveniment (EC, *)

Va arribar al tombant de les dotze / Han vingut al tombant de les sis (Fr, EC)

al punt (d’algun moment)

ara ve la bona O, dit per a indicar un moment culminant

Estàs al millor moment de la novel·la, ara ve la bona, ja veuràs què passa quan se li declara

ara ve la que faltava, ara ve quan el maten

aquesta és la seva (p.ext.), l’hora de la veritat (p.ext.)

ara ve la que faltava O, dit per a indicar un moment culminant

Després d’insultar-lo i humiliar-lo, ara ve la que faltava, va dir que no el volia veure mai més

ara ve quan el maten, ara ve la bona

ara ve quan el maten O, dit per a indicar un moment culminant

Estigues atent en aquest moment de la pel·lícula, perquè ara ve quan el maten / Després de dues hores de discurs, ara ve quan el maten, va presentar la dimissió

ara ve la que faltava, ara ve la bona

d’aquí a SP, en expressions de comiat, indica el moment en què hom compta retrobar-se amb la mateixa persona; fins (EC)

D’aquí a després! / D’aquí a demà! (EC)

d’aquí res

en el temps de dir un credo SP, ràpidament / en un espai molt curt de temps (R-M, IEC)

El vaig veure venir de l’altra banda i en el temps de dir un credo va tornar a desaparèixer (R-M)

en un ai, en un credo, en el temps de dir una avemaria, al temps d’alçar Déu, al temps de dir Jesús

en el temps de dir una avemaria SP, en un espai de temps curt (IEC)

No et moguis que torno a ser aquí en el temps de dir una avemaria

en un amén, en una exhalació, en un dir Jesús, en un pensament, en un moment

fins ací SP, fins en aquest moment (EC)

Fins ací hem arribat

ja és hora de O, ésser el moment d’iniciar o de concloure alguna cosa

Ja és hora de donar aquest projecte per acabat / Ja és hora que tornem al nostre país, aquí hem acabat la feina

l’hora de la veritat SD, quan tingui lloc el moment d’afrontar els esdeveniments / quan és necessari (*, R-M)

Ja ha arribat l’hora de la veritat / Va prometre moltes coses, però a l’hora de la veritat no va fer res (També s’usa amb la forma el moment de la veritat) (*, R-M)

ara ve la bona (p.ext.)