MOLESTAR-SE

prendre’s (alguna cosa) malament SV, molestar-se / sentir-se ofès per algú o alguna cosa (R-M, *)

Acostuma a prendre’s els comentaris força malament / No sé per què t’has pres malament el que t’han dit dels teus pares; no ho trobo gens ofensiu (També s’usa amb el verb agafar i amb els quantificadors bastant, força, molt, etc. en posició preadverbial) (*, R-M)

prendre’s (alguna cosa) en greuge, prendre’s (alguna cosa) a mal

prendre’s (alguna cosa) (ant.), agafar (alguna cosa) pel costat que crema (p.ext.), agafar (alguna cosa) per la punta que crema (p.ext.)