MODERNAMENT

a la moderna SP, segons ús o costum modern / d’una manera moderna, segons els usos, gusts, etc., moderns (IEC)

Vol viure a la moderna i es pensa que ho aconseguirà prescindint d’unes normes que fins ara l’han subjectat / Es vesteix a la moderna, i no s’adona que fa riure (R-M)

a la moda, a l’última moda