MODERN

a l’última moda SP, locució per a indicar que alguna cosa és moderna, actual

Sempre vesteix a l’última moda / En qüestió de pentinats sempre va a l’última (També s’usa ometent el nom moda)

a la moda, a la moderna, l’últim crit

a la moda SP, conforme a la moda (EC)

Va sempre a la moda / Un capell a la moda (S’usa normalment amb els verbs anar, vestir, etc.) (EC)

a la moderna, a l’última moda

passat de moda (ant.)

del dia SP, (dit per a referir-se al) gust, costums que dominen actualment, que estan actualment en voga (IEC)

Tothom s’adapta amb molta facilitat a les modes del dia; tot allò que és novetat atrau (R-M)

de moda, del moment

ésser moda SV, ésser vigent, alguna cosa, com a moda (EC)

Llavors era moda de portar mirinyac (EC)

l’últim crit, estar en voga

haver passat de moda (ant.)

l’últim crit SD, expressió usada per a fer referència a alguna cosa moderna, actual

L’últim crit en faldilles és molt agosarat / Sempre li agrada vestir a l’últim crit (També s’usa amb l’adjectiu darrer)

ésser moda, a l’última moda