MODERAR

parar el carro SV, atallar algú que parla massa o inconvenientment (R-M)

Para el carro, noi! Això que acabes de dir no t’ho consento de cap manera / Va començar a insultar-lo i li van haver de dir que parés el carro (R-M, *)

ja n’hi ha prou (p.ext.), parar els peus (a algú) (p.ext.), posar sordina (p.ext.)

posar (algú) al seu lloc SV, moderar l’actitud o l’actuació d’algú

L’Anna va posar en Joan al seu lloc perquè ell s’atribuïa funcions que no li pertocaven (També s’usa amb les altres formes del possessiu)

a ratlla

abaixar-li els fums (a algú) (p.ext.), en situació (p.ext.), posar fre a (p.ext.)