MODEL

de referència SP, persona o cosa que hom imita, segueix, etc.

Sempre és bo agafar una persona de referència per tal de saber com convé actuar en determinades situacions

ésser el nord (d’algú) (p.ext.), seguir les petjades (d’algú) (p.ext.), seguir l’exemple (d’algú)

ésser el nord (d’algú) SV, persona o cosa que és l’ideal, l’objectiu, etc., a què hom tendeix (EC)

El pare sempre havia estat el nord de la meva germana / Ell serà el meu nord / La lluita contra totes les formes d’opressió ha d’ésser el nostre nord (*, EC, EC)

seguir els passos (d’algú) (p.ext.), seguir les petjades (d’algú) (p.ext.), seguir l’exemple (d’algú) (p.ext.), de referència (p.ext.)