MODA

estar en voga SV, ésser moda, tenir èxit / gaudir de l’acceptació general (R-M, IEC)

Les cançons que ara estan en voga no són gaire melòdiques (R-M)

ésser moda, de moda

a l’ordre del dia (p.ext.)