MODÈLIC

fer honor (a algú) SV, ésser l’orgull del seu país, de la seva família (IEC)

Guanyant aquella guerra l’exèrcit ha fet honor al seu país / Ha fet honor a la seva família i ha quedat en el primer lloc de la classificació mundial, és la millor (S’usa normalment amb noms que denoten família, grup social, nissaga, etc. com a complement)