MOBLE

tauleta de nit SN, petit moble, generalment amb algun calaix i, de vegades, amb una porta a la manera d’un armariet, col·locat al costat de la capçalera del llit per deixar-hi coses que hom pot necessitar durant la nit o en llevar-se (IEC)

Tens el despertador i els mocadors a la tauleta de nit