MOBILITZAR

posar (algú o alguna cosa) en acció SV, fer moure, actuar (R-M)

Per la conquesta de la ciutat va posar en acció totes les forces de què disposava / Per tal de rebatre el que havia dit el seu opositor va posar en acció totes les seves arts dialèctiques (R-M)

posar (algú o alguna cosa) en moviment, posar (alguna cosa) en doina

entrar en acció (inv.), posar (algú o alguna cosa) en joc (p.ext.)

posar (alguna cosa) en doina SV, mobilitzar / fer moure, actuar (Fr, *)

Cal que poseu la feina en doina si voleu acabar-la algun dia

posar (algú o alguna cosa) en moviment, posar (algú o alguna cosa) en acció, posar (alguna cosa) en dansa

anar en doina (inv.)

posar (algú o alguna cosa) en moviment SV, fer moure (R-M)

Hi ha molta feina urgent; s’han de posar en moviment tots els operaris disponibles / És el responsable de posar les màquines en moviment (R-M, *)

posar (algú o alguna cosa) en acció, posar (alguna cosa) en funcionament, posar (alguna cosa) en marxa, posar (alguna cosa) en doina

estar en moviment (inv.), entrar en acció (inv.)