MITJANCER

home bo SN, mitjancer en els judicis de conciliació / persona que acompanya les parts en els actes conciliatoris per procurar, juntament amb el jutge, l’avinença entre les parts (IEC, EC)

Vaig haver de fer d’home bo entre els dos germans renyits (Fr)

parlador de pau (p.ext.)

pare pedaç SN, el qui fa de mitjancer per arranjar diferències greus, discòrdies, etc. / dit de qui serveix per a arranjar qüestions, discòrdies, etc. / persona excessivament bona i que intervé en les coses d’altri per donar consol o impedir discòrdies (Fr, IEC, A-M)

Sempre que es barallen em toca fer de pare pedaç (IEC)

àngel de la guarda (p.ext.)