MITJANA

de mitjana SP, dit per a referir-se al quocient de la suma de dues o més quantitats per llur nombre

Avui hem tingut temperatures baixes tot el dia, 3°C de mitjana