MISSAIRE

cul d’església SN, dit d’una persona que va molt sovint a l’església / passar-hi llargues estones / persona que va massa a l’església (EC, IEC, A-M)

És un cul d’església; tot el dia, la velleta, hi prega (R-M)

cul de sagristia, rata de sagristia, pixar aigua beneita

cul de taverna (p.ext.), cul de cafè (p.ext.), arrossegar el cul (per algun lloc) (p.ext.), freqüentar els sagraments (p.ext.)

[Barc., Tarr. (A-M)]