MISERICÒRDIA

obra de misericòrdia SN, cadascuna de les bones obres que tenen per objecte ajudar el proïsme / acció destinada a fer bé al proïsme per amor d’ell o de Déu (EC, A-M)

Aquell orde religiós fa moltes obres de misericòrdia

bona obra