MISÈRIA

temps de vaques magres SN, el temps de pobresa / expressió, d’origen bíblic, que hom usa per a indicar una època de misèria (R-M, EC)

Els temps de les vaques magres són molt difícils de suportar / La recessió econòmica sempre porta una època de vaques magres (També s’usa amb els noms any, època, etc.)

temps difícils

temps de vaques grasses (ant.), no bastar es pedaç (p.ext.)