MIRAR

abaixar els ulls SV, dirigir la mirada cap avall (EC)

Humilment abaixà los ulls en terra / Abaixa els ulls per veure què trepitges / Va sentir vergonya i va abaixar la mirada (També s’usa amb la forma abaixar la mirada) (A-M, *, *)

alçar els ulls (ant.), amb els ulls baixos (p.ext.)

afitorar (algú) amb els ulls SV, clavar la mirada a algú, mirar-lo fixament, insistentment (IEC)

El va afitorar amb els ulls i li va dir que l’estimava (També s’usa amb la forma afitorar (algú) amb la vista)

clavar els ulls damunt, clavar els ulls en, posar els ulls en, posar els ulls damunt, mirar (algú o alguna cosa) de dret en dret, mirar (algú o alguna cosa) de fit a fit

deixar-hi els ulls (p.ext.)

alçar els ulls SV, dirigir la mirada cap amunt (EC)

Alça els ulls i veuràs un ocell molt bonic (També s’usa amb la forma alçar la mirada i amb el verb aixecar)

abaixar els ulls (ant.)

beure’s (algú o alguna cosa) amb els ulls SV, mirar àvidament (algú o alguna cosa) (IEC)

Es bevien la nena amb els ulls, perquè se l’estimaven amb bogeria / Es bevia amb els ulls tot el que hi havia en aquells aparadors tan atraients / Se la bevia amb la mirada (També s’usa amb la forma beure’s (algú o alguna cosa) amb la mirada) (*, R-M, *)

menjar-se (algú o alguna cosa) amb els ulls

treure’s els ulls (p.ext.)

clavar els ulls damunt SV, dirigir la mirada a algú o alguna cosa, tenir-hi l’atenció fixa (EC)

Va clavar els ulls damunt aquella noia i no va parar fins a aconseguir-la / Havia clavat els ulls damunt el collaret de perles i no podia deixar de mirar-lo

clavar els ulls en, posar els ulls en, posar els ulls damunt, fixar els ulls en, tenir l’ull en, afitorar (algú) amb els ulls, no treure l’ull de sobre a

apartar els ulls de (ant.), treure’s els ulls (p.ext.), estar a la mira (p.ext.)

clavar els ulls en SV, mirar algú o alguna cosa atentament, dirigir-li la mirada / fixar-hi intensament la vista en algú o alguna cosa (IEC, A-M)

Va clavar els ulls en aquell aparador i no sabia mirar altra cosa; no havia vist mai uns joiells tan rics / Li parlava mentre clavava els ulls al seu rostre / Va clavar la vista en un punt fix (També s’usa amb la forma clavar la vista en) (R-M, R-M, *)

posar els ulls en, clavar els ulls damunt, posar els ulls damunt, fixar els ulls en, tenir l’ull en, afitorar (algú) amb els ulls, no treure l’ull de sobre a

clavar els ulls a (v.f.), apartar els ulls de (ant.), treure’s els ulls (p.ext.)

clavar un cop d’ull a SV, mirar / vigilar amb una mirada ràpida (Fr, *)

Va clavar un cop d’ull a la cuina per tal que no se li cremés el menjar

donar un cop d’ull a, fer un cop d’ull a, fer una ullada a, clavar una ullada a, donar una ullada a

clavar una ullada a SV, mirar superficialment

Clavar una ullada a un impertinent / Va clavar una ullada al llibre però no el va trobar interessant i no el va comprar (EC, *)

donar una ullada a, fer una ullada a, fer un cop d’ull a, clavar un cop d’ull a, donar un cop d’ull a

passar els ulls (per alguna cosa) (p.ext.)

deixar-hi els ulls SV, no cansar-se de mirar alguna cosa / mirar alguna cosa insistentment i amb desig d’aconseguir-la (IEC, A-M)

Aquells noiets, plantats al davant de la parada, hi deixaven els ulls; tot ho haurien comprat / Quan la mirava hi deixava els ulls; n’estava molt enamorat (R-M)

endur-se (alguna cosa) amb els ulls

afitorar (algú) amb els ulls (p.ext.)

donar un cop d’ull a SV, mirar superficialment (R-M)

He donat un cop d’ull al llibre i me l’he comprat / No et puc dir si la seva pintura m’agrada perquè només hi he donat un cop d’ull en passar per davant (R-M)

clavar un cop d’ull a, clavar una ullada a, donar una ullada a, fer una ullada a, fer un cop d’ull a

donar una ullada a SV, mirar superficialment (R-M)

Donar una ullada a un article / No puc donar una opinió prou sòlida sobre l’exposició perquè només li he donat una ullada (EC, R-M)

fer una ullada a, clavar una ullada a, fer un cop d’ull a, clavar un cop d’ull a, donar un cop d’ull a

passar els ulls (per alguna cosa) (p.ext.)

fer una ullada a SV, mirar superficialment

He fet una ullada al jardí i no hi he vist cap rosegador

fer un cop d’ull a, donar una ullada a, clavar una ullada a, clavar un cop d’ull a, donar un cop d’ull a

girar els ulls (a algú) SV, dirigir la mirada a algú (EC)

Va girar els ulls cap a en Joan i li va dir que l’estimava (També s’usa amb les formes girar la mirada (a algú) i girar la vista (a algú))

apartar els ulls de (ant.), aixecar la ullera (p.ext.)

menjar-se (algú o alguna cosa) amb els ulls SV, mirar (algú o) alguna cosa àvidament / mirar àvidament (IEC, R-M)

Abans de seure a taula ja s’ho menja amb els ulls / Mentre la nena recitava, la seva mare se la menjava amb els ulls, embadalida (També s’usa amb la forma menjar-se (algú o alguna cosa) amb la vista) (R-M)

beure’s (algú o alguna cosa) amb els ulls, anar-se-li’n els ulls darrere (a algú)

mirar (algú o alguna cosa) al gairó SV, mirar algú o alguna cosa de costat / de gairell (*, EC)

Es mirava aquelles noies al gairó / Se’l va mirar al gairó perquè la resposta del seu marit l’havia sorprès

mirar (algú o alguna cosa) de biaix, veure (algú o alguna cosa) d’esquitllentes, veure (algú o alguna cosa) de gairell, mirar (algú o alguna cosa) de reüll, mirar (algú o alguna cosa) de cua d’ull

mirar (algú o alguna cosa) de biaix SV, mirar tort (A-M)

És l’home que mirava de biaix aquella escultura (També s’usa amb el verb observar)

mirar (algú o alguna cosa) de reüll, mirar (algú o alguna cosa) de cua d’ull, veure (algú o alguna cosa) d’esquitllentes, veure (algú o alguna cosa) de gairell, mirar (algú o alguna cosa) al gairó

mirar (algú o alguna cosa) de cua d’ull SV, mirar dissimuladament / dirigir la mirada obliquament / mirar de costat, movent la pupil·la cap a un costat de l’ull (R-M, A-M, A-M)

El noi mirava de cua d’ull la noia de qui estava enamorat (També s’usa amb el verb observar) (R-M)

mirar (algú o alguna cosa) de reüll, mirar (algú o alguna cosa) de biaix, mirar (algú o alguna cosa) al gairó, veure (algú o alguna cosa) d’esquitllentes, veure (algú o alguna cosa) de gairell

mirar (algú o alguna cosa) de dret en dret SV, mirar fixament (Fr)

Mirar-se el sol de dret en dret (EC)

mirar (algú o alguna cosa) de fit a fit, afitorar (algú) amb els ulls, passar (alguna cosa) per la vista, passar els ulls (per alguna cosa)

mirar (algú o alguna cosa) de fit a fit SV, mirar fixament (una persona o) un objecte (IEC)

Aquell noi es va posar al seu davant i el mirava de fit a fit sense dir-li res (R-M)

mirar (algú o alguna cosa) de dret en dret, afitorar (algú) amb els ulls, passar (alguna cosa) per la vista, passar els ulls (per alguna cosa)

mirar (algú o alguna cosa) fit a fit (v.f.)

mirar (algú o alguna cosa) de reüll SV, (mirar) dissimuladament (R-M)

Ell l’anava mirant de reüll i va poder veure com s’amagava un paper a la butxaca (També s’usa amb el verb observar) (R-M)

mirar (algú o alguna cosa) de cua d’ull, mirar (algú o alguna cosa) de biaix, mirar (algú o alguna cosa) al gairó, veure (algú o alguna cosa) d’esquitllentes, veure (algú o alguna cosa) de gairell

d’amagat (d’algú) (p.ext.), fer com qui no ho veu (p.ext.)

passar els ulls (per alguna cosa) SV, mirar alguna cosa, inspeccionar-la (IEC)

Va passar els ulls per tots els racons d’aquella sala, però no li va semblar que hi hagués res d’estrany

passar (alguna cosa) per la vista, mirar (algú o alguna cosa) de fit a fit, mirar (algú o alguna cosa) de dret en dret, mirar (alguna cosa) amb quatre ulls

clavar una ullada a (p.ext.), donar una ullada a (p.ext.), mirar (algú o alguna cosa) de cara (p.ext.)

passar (alguna cosa) per la vista SV, mirar alguna cosa, inspeccionar-la (A-M)

Vaig voler fer la digestió passant-me un periòdic per la vista / Cal passar el projecte per la vista abans d’entregar-lo, per tal d’assegurar-nos que tot sigui correcte (A-M, *)

passar els ulls (per alguna cosa), mirar (algú o alguna cosa) de fit a fit, mirar (algú o alguna cosa) de dret en dret, mirar (alguna cosa) amb quatre ulls

mirar (algú o alguna cosa) de cara (p.ext.)

posar els ulls damunt SV, mirar algú o alguna cosa atentament, dirigir-li la mirada / dirigir la vista a algú, fixar-hi la mirada (IEC, A-M)

Va posar els ulls damunt la Mercè i no els va apartar ni un moment / Va posar els ulls damunt aquella joia

posar els ulls en, clavar els ulls en, clavar els ulls damunt, fixar els ulls en, tenir l’ull en, afitorar (algú) amb els ulls, no treure l’ull de sobre a

seguir (algú o alguna cosa) amb la vista SV, mirar (algú o) una cosa que es mou, com si li anéssim darrere amb els ulls (A-M)

Tots la seguíem amb la vista / Ha seguit amb els ulls l’avió des que s’ha enlairat fins que s’ha estavellat a pocs metres d’on era (També s’usa amb les formes seguir (algú o alguna cosa) amb els ulls i seguir (algú a alguna cosa) amb la mirada) (A-M, *)

no perdre (algú o alguna cosa) de vista, seguir els passos (a algú), comptar-li els passos (a algú)

prendre vistes (p.ext.), estendre la vista (p.ext.)

treure el nas per un forat SV, mirar sense deixar-se veure / deixar-se veure a penes (R-M, IEC)

No va voler entrar perquè anava amb la roba de treball, però va treure el nas per un forat per veure només l’actuació del ballet (R-M)

treure el cap

treure el nas (p.ext.)

ANT

apartar els ulls de SV, deixar de mirar algú o alguna cosa / deixar de mirar-lo (*, A-M)

Va apartar els ulls del cotxe luxós amb resignació perquè no se’l podia comprar / No apartava els ulls de la Concepció

falsejar la cara (a algú), falsejar la vista (a algú)

girar els ulls (a algú) (ant.), clavar els ulls damunt (ant.), clavar els ulls en (ant.)

ANT

falsejar la cara (a algú) SV, no mirar algú a la cara / no mirar-lo de cara, esquivar-ne la vista (EC, A-M)

Quan l’estava renyant, em va falsejar la cara: ni em mirava / Sabia que li deia una mentida perquè li falsava la cara (També s’usa amb el verb falsar)

falsejar la vista (a algú), apartar els ulls de

ANT

falsejar la vista (a algú) SV, no mirar algú a la cara / desviar la vista d’algú o d’alguna cosa (EC, A-M)

Quan li parles seriosament, falseja la vista

falsejar la cara (a algú), apartar els ulls de